Bir paranın dik gelme ihtimali

.

2023-02-07
    ياعمري الله يحمين ك